You are currently viewing תביעת ביטוח – את מי תובעים? ומה עושים אם קיבלנו דחייה?

תביעת ביטוח – את מי תובעים? ומה עושים אם קיבלנו דחייה?

תביעת ביטוח היא בקשה רשמית שמגיש מבוטח לחברת ביטוח לכיסוי או פיצוי בגין אובדן או נזק המכוסים בתנאי פוליסת הביטוח שלו. תביעות ביטוח יכולות להיעשות ממגוון רחב של סיבות, כולל תאונות, אסונות טבע, גניבה ומחלות.

תהליך הגשת תביעת ביטוח כולל בדרך כלל את השלבים הבאים:

הודעה לחברת הביטוח על האובדן או הנזק בהקדם האפשרי.

מילוי טופס תביעה ומתן כל תיעוד הכרחי, כגון דוחות משטרה או חשבונות רפואיים.

שמאי יחקור את התביעה ויעריך את הנזק. חברת הביטוח תקבע האם התביעה מכוסה במסגרת הפוליסה ותודיע למבוטח על החלטתו.

אם התביעה תאושר, חברת הביטוח תעניק פיצוי או כיסוי בגין האובדן או הנזק.

חשוב לדעת שלחברות הביטוח יש נהלים ותקנות משלהן. חשוב לקרוא את הפוליסה ולהבין את תנאי הכיסוי.

במקרים מסוימים, המבטח עשוי לדחות תביעה, או להציע פשרה הנמוכה ממה שהמבוטח סבור שמגיע לו. במקרים כאלה יכול בעל הפוליסה לשקול שכירת עורך דין והגשת תביעה נגד חברת הביטוח לצורך פתרון המחלוקת.

תביעה הכרוכה בביטוח מתייחסת למחלוקת משפטית בין חברת ביטוח לבין מבוטח או צד שלישי על תביעת ביטוח או פוליסה. תביעות מסוג זה יכולות להתעורר בהקשרים שונים, לרבות מחלוקות על כיסוי, תביעות דחויות ומחלוקות על גובה הפיצויים לתשלום.

במקרה של תביעה שנדחתה רשאי בעל הפוליסה להגיש תביעה נגד חברת הביטוח בטענה להפרת חוזה או חוסר תום לב. אם המבוטח סבור שחברת הביטוח לא פעלה בתום לב בכך שדחתה את התביעה, הוא רשאי לדרוש פיצויים.

מנגד, אם המבוטח אינו מרוצה מהפיצוי שמציעה חברת הביטוח בגין הפסד מכוסה, הוא רשאי להגיש תביעה לבקשת פיצוי נוסף.

במקרים מסוימים, צד ג' עשוי להגיש תביעה נגד חברת ביטוח גם אם הוא סבור שחברת הביטוח אחראית לנזק שנגרם על ידי מבוטח.

חשוב לציין שהחוקים והתקנות לגבי תביעות ביטוח משתנים בהתאם לתחום השיפוט. אם אתם מעורבים בתביעת ביטוח, מומלץ לפנות לייעוץ של עורך דין המנוסה בטיפול בסכסוכים הקשורים לביטוח.

צרו קשר עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי מצוות המומחים שלנו, השאירו פרטים ועורך דין בעל ותק בתחום יבדוק את התיק שלכם.

כתיבת תגובה